Autorizovaný prodej a servis vozů Škoda a Volkswagen

+420 382 221 125

ETICKÝ KODEX

Etický kodex společnosti

Karel Frolík – AUTOSERVIS, IČO: 10301577

Za více než 20 let naší existence jsme si získali důvěru dlouhé řady zákazníků a obchodních partnerů. Vždy jsme si zakládali na skutečnosti, že co slíbíme, to také splníme a naší aktivitu jsme vždy opírali o férové a transparentní jednání. Je pro nás samozřejmostí, že kromě platných zákonů respektujeme a dodržujeme morální principy, které rámec legislativy dalece přesahují.

Tento závazek je platný jak pro vedení naší společnosti, tak pro všechny naše zaměstnance a týká se zejména:

  • Ochrany životního prostředí
  • Lidských práv a práv zaměstnanců
  • Transparentních obchodních vztahů
  • Korupce, praní špinavých peněz
  • Kontroly exportu
  • Ochrany osobních údajů
  • Antimonopolních předpisů
  • Čestného chování na trhu
  • Zásad trvalé udržitelnosti

Většina našich aktivit je pevně spojena s koncernem Volkswagen a proto jsme se rozhodli přijmout zásady chování a jednání pro obchodní partnery koncernu Volkswagen (Kodex pro obchodní partnery).

Abychom podpořili dodržování výše zmiňovaných zásad, rozhodli jsme se v souladu se zákonem na ochranu oznamovatelů (zákon č. 171/2023Sb a související předpisy) zřídit náš interní oznamovací systém, který komukoliv z našich zaměstnanců, obchodních partnerů nebo externích subjektů umožňuje oznámit protiprávní jednání týkající se naší společnosti.

Jaké jednání a jakým způsobem lze oznámit, a to včetně informací o ochraně oznamovatele, naleznete na stránkách www.oznamovatel.justice.cz

Pro potřeby oznámení využijte prosím následující kontakt:

Oznámení může být provedeno písemně, telefonicky, nebo osobně po domluvě termínu s osobou příslušnou.

Druhou instancí je pak oznámení prostřednictvím formuláře Ministerstva vnitra (více informací na www.oznamovatel.justice.cz) .

Děkujeme za Vaší důvěru.

V Písku, 12.3.2024

Karel Frolík – majitel společnosti